Οι ασθενείς με τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία αυξάνονται, κάνοντας απειλητικά τα ποσοστά εμφάνισης του καρκίνου!

Σύμφωνα με μελέτες τα ποσοστά εμφάνισης των 12 τύπων καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία αυξήθηκαν κατ...
Read More
1 2 3 7