Ο κύριος Ευμένης Καραφυλλίδης, Διευθυντής του Τμήματος Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας του Metropolitan General, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία διατροφής του Karafillides Nutrition που εφαρμόζεται στην κλινική Metropolitan General από τον ίδιο και την ομάδα του. Η υπηρεσία αφορά τους νοσηλευόμενους ασθενείς και ονομάζεται “Εξατομικευμένη Διατροφική Φροντίδα – Advanced Patient Nutrition.