Η εξίσωση στην οποία 3.500 θερμίδες είναι ίσες με ½ κιλό βάρους αποτέλεσε τη βάση για την παροχή συμβουλών για δεκαετίες: “Κόψτε 500 θερμίδες την ημέρα από τις τρέχουσες διατροφικές συνήθειες σας και θα χάσετε ένα κιλό την εβδομάδα.” Η εξίσωση αυτή, που είναι γνωστή ως «κανόνας του Wishnofsky» βασίζεται σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το 1958 και αφορούσε μια σχετικά περιορισμένη ομάδα ατόμων σε βραχυπρόθεσμες μελέτες χωρίς δεδομένα σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ή με τη χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων και τα υπολογιστικά μοντέλα του σήμερα. Οι τρέχουσες έρευνες εξετάζουν τις αλλαγές του βάρους, την πρόσληψη και τη δαπάνη θερμίδων δείχνοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν λιγότερο βάρος από ότι αναμενόταν με βάση “τον κανόνα των 3.500 θερμίδων “.

Ο εξατομικευμένος μεταβολικός ρυθμός, οι διαφορές αξιοποίησης του χρόνου ανάπαυσης, οι μορφές σωματικής δραστηριότητας, και η προσαρμογή του μεταβολισμού κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους του καθενός παίζουν ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης άκρως αντίθετων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων στην απώλεια βάρους που πραγματοποιείται μέσω των μεταβολών στην πρόσληψη θερμίδων και την σωματική δραστηριότητα.

Η έρευνα οδήγησε σε ένα νέο μοντέλο πρόβλεψης της απώλειας βάρους, μετά από αλλαγή στην κατανάλωση θερμίδων. Οι υπολογισμοί λαμβάνουν υπόψιν τους την αναπροσαρμογή του οργανισμού που συμβαίνει κατά τη διάρκεια απώλειας βάρους. Με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και το φύλο, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιτυγχάνεται μια πολύ πιο ακριβή πρόβλεψη για το πώς θα αλλάξει το βάρος του ασθενούς με την πάροδο του χρόνου για οποιοδήποτε συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης θερμίδων ή για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανάλωση θερμίδων. (the National Institutes of Health).

Φυσικά όλες οι μελέτες και οι οδηγίες εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους διαιτολόγους που συνιστούν τη μείωση 500 θερμίδων ανά ημέρα για την απώλεια βάρους. Ωστόσο η πιο λεπτομερής προσέγγιση θέλει να τονίσει ότι τα επιμέρους ποσοστά απώλειας βάρους ποικίλουν και αποδεικνύει την ανάγκη των ανθρώπων να διατηρήσουν την αλλαγή στην ισορροπία της πρόσληψης θερμίδων και των ενεργειακών δαπανών για την αποφυγή επανάκτησης του βάρους τους.